E-mail: marcin.czaplicki@kcwlegal.pl

Marcin Czaplicki specjalizuje się w prawie cywilnym, konkurencji, prawie autorskim, prawie reklamy oraz ochrony środowiska. Reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, w tym karnych oraz karno-skarbowych.

Marcin Czaplicki doradzał wiodącym polskim i międzynarodowym podmiotom z sektora produkcji materiałów budowlanych, transportu i logistyki, elektroniki oraz ubezpieczeń. Uczestniczył w organizacji szeregu kampanii reklamowych, procesach inwestycyjnych, w szczególności, w zakresie prawa ochrony środowiska, tworzył struktury franchisingowe oraz doradzał w zakresie zarządzania prawami autorskimi. Występował jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administra-cyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Autor koncepcji i strategii prowadzenia sporów sądowych, w tym także postępowań precede-nsowych dotyczących wkroczenia w zakres uprawnień autorskich.

Od 2006 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Włada biegle językiem angielskim.