W ramach świadczonych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa Internetu oraz ochrony danych osobowych:

− opracowujemy koncepcje przeniesienia działalności do przestrzeni wirtualnej,
− pomagamy w procesach wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
− tworzymy i negocjujemy umowy dotyczące stworzenia oraz hostingu stron
   i serwisów WWW,
− opracowujemy regulaminy prowadzenia działalności w Internecie,
− oferujemy wsparcie w ochronie elementów identyfikujących uczestników obrotu
   w Internecie, w tym w szczególności domen internetowych oraz znaków handlowych,
− doradzamy w kształtowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu
   zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
   oraz baz danych,
− uczestniczymy w procesach rejestracji zbiorów danych osobowych,
− dokonujemy audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem
   polskim oraz wspólnotowym.