Dla Klientów indywidualnych przygotowaliśmy ofertę profesjonalnego doradztwa prawnego obejmującą ich aktywność w płaszczyźnie zawodowej oraz osobistej. Oferujemy im rozwiązania bieżących problemów jak i zagadnień wymagających opracowania strategii obejmującej szerszy horyzont czasowy, w tym w szczególności:

− doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy oraz innych form
   działalności zawodowej,
− kompleksową pomoc w zakresie zarządzania majątkiem,
− doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa,
− doradztwo w zakresie prawnych aspektów dziedziczenia,
− kompleksową pomoc w zakresie postępowań sądowych w tym spraw
   karnych i karno-skarbowych.