Nasza Kancelaria osiągnęła wysoki poziom specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z działa-lnością branży Logistyka Transport Spedycja.

Mieliśmy okazję współpracować z największymi w Polsce przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie transportowo-spedycyjnym. Możliwość obsługi podmiotów będących liderami na rynku tych usług dała nam doskonałe rozeznanie zarówno w prawnych, jak też w biznesowych aspektach działalności branży LTS.

Nasza praktyka obejmuje miedzy innymi:

− bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw transportowych,
− tworzenie i opiniowanie dokumentów kontraktowych z odbiorcami
   i dostawcami towarów i usług,
− doradztwo w zakresie przepisów związanych z transportem drogowym, kolejowym,
   powietrznym, multimodalnym, zarówno krajowym jak też międzynarodowym,
− pomoc prawną w zakresie zarządzania czasem pracy kierowców,
− doradztwo w zakresie ubezpieczeń związanych z działalnością transportową,
− prowadzenie spraw spornych dotyczących realizacji umów transportowo-spedycyjnych,
− prawną obsługę likwidacji szkód transportowych.