Wspieramy naszych Klientów we wszelkich sprawach handlowych, korporacyjnych i rejestrowych. Rozumiemy, że kwestie związane z prawem handlowym należą do zakresu bieżącej działalności przedsiębiorców, a także mogą być przedmiotem projektów szczególnych, transakcji i przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nasza oferta w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego obejmuje:

− doradztwo i prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw korporacyjnych,
− tworzenie i likwidację spółek i innych podmiotów korporacyjnych,
− obsługę transakcji nabycia udziałów i akcji, oraz transakcji M/A,
− organizację transakcji kupna zorganizowanych części przedsiębiorstw,
− prowadzenie projektów due diligence,
− doradztwo w zakresie wszelkiego rodzaju umów handlowych,
− prowadzenie spraw w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego,
− doradztwo w zakresie umów z członkami organów zarządzających spółek
   prawa handlowego.