W zakresie prawa pracy nasze doświadczenie obejmuje zarówno kompleksowe doradztwo na rzecz pracodawców, jak też wspieranie klientów indywidualnych w realizacji ich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy. W ramach praktyki oferujemy:

− pełny zakres doradztwa na rzecz pracodawców we wszelkich sprawach związanych
   z zatrudnieniem pracowników,
− pomoc prawną w kształtowaniu polityki kadrowej oraz socjalnej,
− wsparcie w relacji ze związkami zawodowymi,
− doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
− wsparcie klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową
   Inspekcję Pracy  i inne organy administracji, których zakres działania ma związek
   ze sprawami pracowniczymi,
− reprezentowanie Klientów w licznych sporach sądowych, w szczególności związanych
   z rozwiązaniem stosunku pracy, naruszeniem zasady równego traktowania pracowników,
   rozliczeniami czasu pracy czy mobbingiem.