Rozwijając nasze kariery mieliśmy okazję współpracować z kilkoma renomowanymi zakładami ubezpieczeń świadczącymi usługi zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak również ubezpieczeń na życie.

Doradzaliśmy towarzystwom ubezpieczeniowym, zarówno w sprawach bieżącej obsługi prawnej, jak również w realizacji projektów niestandardowych, restrukturyzacyjnych oraz związanych z zarządzeniem ryzykiem.

W ramach praktyki prawa ubezpieczeń oferujemy w szczególności:

− doradztwo w sprawach bieżącej obsługi zakładów ubezpieczeń,
− pomoc prawną w obsłudze spraw związanych z likwidacją szkód ubezpieczeniowych,
− analizę prawną produktów ubezpieczeniowych, ogólnych warunków ubezpieczenia
   oraz wzorów umów ubezpieczeniowych,
− obsługę relacji prawnych z organami administracji, w szczególności
   z Komisją Nadzoru Ubezpieczeniowego, Rzecznikiem Ubezpieczonych
   oraz innymi podmiotami działającymi na rynku ubezpieczeniowym,
− prowadzenie spraw sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń
   z umowy ubezpieczenia oraz roszczeń regresowych,
− prowadzenie spraw windykacyjnych w zakresie wszystkich rodzajów należności.