W trakcie dotychczasowej praktyki doradzaliśmy Klientom w szeregu spraw związanych z obrotem, zarządzaniem, ustalaniem i porządkowaniem stanu prawnego oraz inwestowaniem w nieruchomości.
W tym zakresie współpracowaliśmy z firmami posiadającymi szerokie portfolio różnego rodzaju nieruchomości, inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi, a także z klientami, którzy zlecali nam indywidualne sprawy związane z dochodzeniem roszczeń kontraktowych i prawno-rzeczowych dotyczących nieruchomości, czy uzgadnianiem treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Nasza oferta obejmuje między innymi:

− przeprowadzanie kompleksowych projektów due diligence dotyczących nieruchomości.
− doradztwo w organizacji i przeprowadzaniu transakcji mających za przedmiot nieruchomości    komercyjne, lokalowe, grunty rolne i inne rodzaje nieruchomości,
− kompleksową obsługę inwestycji budowlanych,
− doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
− obsługę firm prowadzących działalność deweloperską oraz projektów deweloperskich,
− wsparcie prawne w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanowiącymi    własność jednostek samorządowych,
− doradztwo w postępowaniach scaleniowych i podziałach,
− obsługę postępowań wywłaszczeniowych,
− dochodzenie roszczeń dotyczących nieruchomości,
− prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych,
− doradzanie w zakresie przepisów o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym,
   ochronie zabytków, oraz przepisów dotyczących prawa geologicznego i górniczego.