Zagadnienia dotyczące własności intelektualnej oraz reklamy stanowią istotną część praktyki Kancelarii. Naszym Klientom pomagamy:

− w zarządzaniu prawami własności intelektualnej oraz nowoczesnym zapleczem
   technologicznym i know–how,
− w tworzeniu i negocjowaniu umów dotyczących przeniesienia autorskich praw
   majątkowych oraz nabycia lub udzielenia licencji.

W zakresie prawa własności intelektualnej nasza oferta obejmuje ponadto:

− reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw autorskich,
− wsparcie we współpracy z organami celnymi w zakresie postępowań dotyczących
wprowadzania do obszaru celnego towarów naruszających prawa do znaków towarowych,

W zakresie prawa reklamy naszym Klientom oferujemy:

− pomoc w opracowywaniu koncepcji kampanii reklamowych, akcji marketingowych
   oraz promocyjnych,
− doradztwo na etapie prowadzenia kampanii reklamowych,
− reprezentację w sporach związanych z promocjami i reklamą, w tym także
   dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji z zakresu reklamy.